Responsabil cu siguranta produsului – PSB, 25-26.03.2019, Timisoara

RESPONSABIL CU SIGURANȚA PRODUSULUI

 

În industria automobilistică și al furnizorilor acestora, siguranța produsului și răspunderea pentru produs au fost mereu teme de o importanță sporită. Statele au stabilit acestea în legi naționale și internaționale și au fost preluate în cerințele specifice industriei automobilistică prevăzute contractual. Acestea nu sunt valabile doar pentru OEM însuși, ci și pentru întregul lanț de furnizare (descrise, printre altele, în concernul VW în formula „Q”). Acolo, întreprinderile furnizoare, sunt antrenate să solicite și să utilize un așa numit responsabil cu siguranța produsului. Prin aceasta se dorește ca, în întregul proces de realizare a produsului, răspunderea pentru riscuri să fie analizate cu ajutorul cunoștințelor de specialitate,  să fie recunoscute, evitate, respectiv minimalizate în etapa de dezvoltare a produsului și ținute sub control. În cazul unor incidente referitoare la răspunderea pentru produs și constatări din monitorizarea produsului în cadrul organizației și pe piață, responsabilul pentru siguranța produsului este persoana de contact competentă pentru management, clienți și reprezentant juridic. Aici trebuie coordonat conform prevederilor legale, precum și conform cerințelor specifice clientului.

Pentru a cunoaște și a înțelege aceste cerințe complexe, care sunt adresate responsabilului cu siguranța produsului, trebuie să se realizeze o informare și calificare complexă. Lectori experimentați transmit participanților cele necesare, cunoștințele tehnice, împreună cu explicații și exemple din practică. Utilizarea practică a celor învățate sub forma lucrului în echipă, se află în centrul acestui seminar.

CONȚINUT

Modulul 1: Necesitatea introducerii unui responsabil pentru siguranța produsului (PSB)

Modulul 2: Elemente de bază a unui sistem pentru ținerea sub control a riscurilor, inclusiv rezultate  

Modulul 3: Managementul siguranței produsului și rolul responsabilului cu siguranța produsului (PSB)

Modulul 4: „Lessons Learned“, Încadrarea riscurilor și acțiuni structurate

Modulul 5: Cerințele Volkswagen AG către responsabilul cu  siguranța produsului

 

GRUPUL ȚINTĂ Conducerea și angajații din industria automobilistică, care urmează să fie utilizați sau sunt deja utilizați drept responsabil pentru siguranța produsului.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

  • Formare tehică respectiv economică
  • Experiență în managementul calității în automobilistică, în mod special în tratarea reclamațiilor
  • Formare și experiență în evaluarea riscurilor tehnice ale produsului și procesului (de ex. Moderator FMEA, Auditor de proces VDA 6.3 , Proiectant)
  • Cunoștințe cu privire la utilizarea produsului realizat în cadrul organizației, precum și starea tehnicii
  • Cunoștințe fundamentale despre – și înțelegere pentru – cerințele relevante din legile și cerințele clientului

DURATA CURSULUI

2 zile

CONFIRMARE DE PARTICIPARE La final se obține o confirmare de participare emisă de VDA QMC și recunoscută de Volkswagen AG.

 

Formular inscriere