Seminarii

Personalul calificat bfk vă ajută în cunoașterea/înțelegerea și aplicarea metodelor în vederea eficientizării sistemului de management.

S 01- Calitatea în procesul de proiectare și dezvoltare

Din conținut:

Planificarea calității – componentă esențială în procesul de proeictare și dezvoltare:

 • Managementul cerințelor
 • Pregătirea soluțiilor
 • Implementarea soluțiilor

Durata: 1,5 zile

 

S 02- Introducere în managementul de proiect

Din conținut:

 • Bazele și metodele managementului de proiect
 • Planificarea proiectului conform VDA
 • Planificarea calității produsului conform APQP

Durata: 1,5 zile

 

 

S 03- APQP/ PPAP

Din conținut:

 • noțiuni despre APQP,
 • elementele APQP
 • corelația dintre APQP și PPAP
 • documentele PPAP

Durata: 2 zile

 

S 04- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Din conținut:

 • noțiuni generale despre FMEA,
 • mod de implementare și analiza funcțiilor,
 • analiza riscului prin stabilire severitate, apariție și detecție,
 • metodologia de completare a formularului FMEA

Durata: 2 zile

 

S 05- Costurile calității

Din conținut:

 • Definirea și conținutul costurilor calității și modul de:
  • Colectarea datelor privind costurile calității
  • Prelucrarea datelor privind costurile calității
  • Evaluarea datelor privind costurile calității
 • Analiza costurilor calității
 • Acțiuni în urma analizei datelor

Durata: 1 zi

 

S 06- Seven Q- Tools

Din conținut:

 • Fisa colectoare de date
 • Histograma
 • Diagrama Pareto
 • Diagrama de dispersie/corelatie
 • Diagrama flux
 • Diagrama Ishikawa
 • Fisa de control statistic al proceselor

Durata: 2 zile

 

S 07- Rezolvarea problemelor în echipă – metoda 8D

Din conținut:

 • Constituirea echipei
 • Descrierea problemei
 • Măsuri imediate
 • Analiza cauzei problemei prin aplicarea instrumentului Ishikawa și 5 x De Ce
 • Stabilirea acțiunilor corective
 • Planificarea și implementarea măsurilor
 • Actualizarea sistemului și a documentației
 • Finalizarea lucrului în echipă

Durata: 2 zile

 

S 08- Calitatea în procesul de aprovizionare

Din conținut:

 • Selecția furnizorilor
 • Reglementări privind calitatea produselor aprovizionate
 • Validarea produselor
 • Evaluarea furnizorilor
 • Procesul de recepție
 • Managementul reclamațiilor

Durata: 1 zi

 

S 09- CORE TOOLS

Din conținut:

 • APQP
 • PPAP
 • FMEA
 • SPC
 • MSA

Durata: 4 zile

 

S10 – Responsabil cu siguranta produsului PSB (sub licență VDA QMC și recunoscut de Volkswagen AG)

Din conținut:

Modulul 1: Necesitatea introducerii unui responsabil pentru siguranța produsului (PSB)
Modulul 2: Elemente de bază a unui sistem pentru ținerea sub control a riscurilor, inclusiv rezultate
Modulul 3: Managementul siguranței produsului și rolul responsabilului cu siguranța produsului (PSB)
Modulul 4: „Lessons Learned“, Încadrarea riscurilor și acțiuni structurate
Modulul 5: Cerințele Volkswagen AG către responsabilul cu  siguranța produsului

Durata: 2 zile

 

S11 – Field Failure Analysis – Analiza problemelor consemnate din teren – seminar pentru utilizatori(sub licență VDA QMC)

Din conținut:

 • Derularea procesului privind problemele consemnate pe teren
 • Concept și evaluare
 • Plan de testare
 • Procesul NTF (No Trouble Found)

Durata: 2 zile

 

S12 – Formel Q – Compact (sub licență VDA QMC)

Din continut:

 •   Vedere de ansamblu Formel Q
  • •  Formel Q-concret
  • •  Formel Q-piese nou integral
  • •  Formel Q-capabilitate

Durata 2 zile

 

 

A 01- Auditor intern pentru sistemul de management al calității  ISO 9001:2015

Din conținut:

 • Cerintele standardului ISO 9001:2015 si ISO 19011:2011
 • Principii de auditare
 • Tehnici de auditare şi comunicare
 • Planificarea şi pregătirea auditului intern
 • Realizarea auditului intern
 • Documentarea auditului intern

Durata: 3 zile

 

A 02- Auditor intern pentru sisteme de managementul calitatii in industria auto conform IATF 16949:2016 si ISO 19011:2011

Din conținut:

 • Prezentarea cerintelor standardului IATF 16949:2016
 • Prezentarea cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015
 • Prezentarea standardului ISO 19011:2011
 • Tehnici de auditare si comunicare
 • Planificarea auditului
 • Realizarea auditului
 • Documentarea auditului
 • Actiuni in urma auditului

Durata: 4 zile

 

A 03- Auditor de proces conform VDA 6.3 (sub licență VDA QMC)

VDA 6.3 – calificarea pentru auditor de proces. ID 315. Durata 4 zile

VDA 6.3 – examinare pentru auditor de proces certificat. ID 353. Durata 1 zi

VDA 6.3 – calificarea pentru auditor de process cu certificare. ID 321. Durata 5 zile

VDA 6.3 – auditor de proces pentru furnizorii de servicii. ID 316. Durata 3 zile

 

A 04- Auditor de produs conform VDA 6.5 (sub licență VDA QMC).

Din continut:

 • Bazele auditului de produs
 • Intocmirea programului de audit si derularea auditului de produs
 • Planificarea auditului
 • Realizarea auditului de produs
 • Intocmirea raportului de audit
 • Actiuni corective
 • Cerinte de calificare privind auditorul de produs

Durata 1 zi