VDA 6.3 – calificarea pentru auditor de proces; 05-08.03.2018; Timisoara

Tematica cursului:

 • Corelatia cu alte cerinte
 • Vedere de ansamblu asupra tipurilor de audit si descrierea diferentelor
 • Vedere de ansamblu asupra continutul capitolelor din VDA 6.3
 • Introducerea in abordarea procesuala pentru analiza riscurilor dupa modelul Turtle
 • Planificarea si realizarea unui audit de proces
 • Schema de evaluare al auditului de proces
 • Codexul de conduita pentru auditorii de proces
 • Continutul elementului de proces 2 – managementul proiectului
 • Continutul elementului de proces 3 – planificarea dezvoltarii produsului si al procesului
 • Continutul elementului de proces 4 – realizarea dezvoltarii produsului si al procesului
 • Continutul elementului de proces 5 – managementul furnizorilor
 • Continutul elementului de proces 6 – analiza procesului de productie
 • Continutul elementului de proces 7 – relatia cu clientul
 • Asocierea si evaluarea constatarilor auditului
 • Raportul de audit, documentare si incheiere
 • Continutul elementului de proces 1 – analiza de potential

Evaluarea cunostintelor

Formular inscriere