VDA 6.3 – examinare pentru auditor de proces certificat

Ziua de examinare este compusa din examinare orala si in scris. Dupa promovarea examinarilor participantul obtine un certificat VDA, cardul de auditor si inregistrarea in baza de date VDA QMC

Durata examinarii: 1 zi

Conditii de participare: Completarea cererii de inscriere si prezentarea in prealabil a tuturor dovezilor solicitate prin formularul de inscriere, respectiv:

 • Dovada participarii la cursul VDA 6.3 – calificarea pentru auditor de process (veriunea 2016)

     sau

 • Dovada participarii la cursul VDA 6.3 – upgrade training de la VDA 6.3 (2010) la VDA 6.3 (2016)
 • Dovada calificarii de auditor intern in baza EN ISO 19011 cu durata minima de 3 zile
 • Dovada cunostintelor CORE TOOLS (Se recunoaste scolarizarea „Automotive Core Tools pentru auditori de system si proces“ (ID 417) sau calificarea VDA „Automotive Core Tools Professional“ (ID 415 si ID 416 respectiv. 450). Daca participantul detine o dovada de scolarizare in Core Tools de minim 2 zile oferita de un alt funizor de training, atunci participantul trebuie sa participle la o evaluare online a cunostintelor Core Tools (chestionar de evaluare). Daca nu se promoveaza aceasta evaluare, participantul trebuie sa urmeze cursul Automotive Core Tools pentru auditori de sistem si proces“ (ID 417)
 • Minim 5 ani experienta industriala dintre care minim 2 ani in managementul calitatii sau proces

 

Printr-un studiu mondial în industria auto efectuat de VDA QMC s-a ajuns la concluzia că în timpul auditurilor de proces nu se aplică suficient Automotive Core Tools, respectiv instrumentele și metodele calității specifice industriei auto. Din acest motiv s-au modificat cerințele VDA QMC pentru auditorii de sistem și de proces și a fost introdusă tematica Core Tools. Prin acest chestionar online privind instrumentele și metodele calității în industria auto, auditorii pot verifica și lise poate confirma competența profesională în Automotive Core Tools.

Această evaluare trebuie promovată dacă:

 • Doriți să prelungiți certificatul VDA 6.3 (2016) existent (ID 340),
 • Doriți să susțineți examenul pentru auditor VDA 6.3 certificat (ID 353 sau ID 321) sau
 • Doriți să susțineți examenul pentru IATF 16949 1st/2nd party Auditor (ID 250 sau ID 221)

Acest chestionar conține 30 de întrebări la care trebuie să răspundeți corect la minim 70% (21 întrebări). Fiecare întrebare are patru răspunsuri, dar doar unul este corect. Aveți la dispoziție 60 de minute pentru a răspuinde la cele 30 de întrebări.

Vă rugăm să luați la cunoștință că aveți doar o singură încercare iar acest chestionar nu poate fi reluat.

După ce ați trimis răspunsurile primiți imediat rezultatul (promovat / nepromovat).

Dacă ați promovat puteți descărca confirmarea promovării în format PDF. Această confirmare vă rog să o atașați  formularului de înscriere pentru:

 • Prelungirea certificatului VDA 6.3 (2016) existent (ID 340)
 • Susținerea examenului pentru auditor VDA 6.3 certificat (ID 353 sau ID 321)
 • Susținerea examinării pentru IATF 16949 1st/2nd party Auditor (ID 250 sau ID 221)

 

Pentru susținerea evaluării în limba engleză accesați https://vdaqmccoretools.blinkit.de/start/bvYNKHbcvrLLvo7dm

Pentru susținerea evaluării în limba germană accesați https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/FLdeYdBHuiwiBm2W6

Pentru susținerea evaluării în limba română accesați https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/undp6P4xux87p62wS


Formular înscriere
TOP