VDA 6.5 – calificare pentru auditor de produs

Tematica cursului:

  • Bazele auditului de produs
  • Intocmirea programului de audit si derularea auditului de produs
  • Planificarea auditului
  • Realizarea auditului de produs
  • Intocmirea raportului de audit
  • Actiuni corective
  • Cerinte de calificare privind auditorul de produs

Durata cursului: 1 zi


Formular înscriere
TOP