Procese

Procesul reprezintă o succesiune de activități care, cu ajutorul personalului calificat, al dotărilor și al resurselor alocate, duc la rezultatele așteptate .

Analize, soluții și îmbunătățiri

bfk analizează procesele , identifică soluții care sunt adaptate la mediul specific și sprijină punerea în aplicare a îmbunătățirilor.

Servicii oferite:

  • Sprijin în identificarea și implementarea măsurilor (de e. În urma reclamațiilor interne/externe)
  • Sprijinin în implementarea managementului orientat spre proces
  • Sprijin în optimizarea/ îmbunătățirea proceselor
  • Efectuarea auditului de sistem
  • Efectuarea auditului de proces
  • Efectuarea auditului de produs
  • Auditarea furnizorilor
  • Efectuarea analizei SWOT
  • Efectuarea de instruiri în managementul orientat spre proces
TOP