Automotive Core Tools (ACT) pentru managementul calitatii in industria automotive

Conţinut

Munca de succes pe proiecte necesită cunoașterea proceselor și metodelor de planificare, împreună cu înțelegerea modului în care metodele sunt legate. Te vei familiariza cu instrumentele de bază ale managementului calității și vei învăța cum să le aplici într-o manieră eficientă și țintită. Training-ul oferă o imagine de ansamblu asupra stării actuale și a aplicării instrumentelor de bază în industria auto, cu scopul de a îmbunătăți relațiile cu clienții și furnizorii, de a asigura o calitate ridicată a procesului și a produselor, de a rezolva problemele care apar sistematic și de a evita repetarea  defectelor.

Deci, instrumentele de bază pentru automobile sunt metode încercate și testate necesare în planificarea și direcția calității. Acestea includ instrumente precum planificarea calității (APQP si MLA), analiza modului de defecțare și a efectelor (FMEA), analiza sistemului de măsurare (VDA 5 și MSA), procesul de aprobare a pieselor de producție (PPAP), VDA 2 și producție. Aprobarea proceselor și a produselor, Controlul statistic al proceselor (SPC) și metoda 8D.

Obiective

• Înțelegeți importanța instrumentelor de bază pentru automobile în industria auto.

• Sunteți familiarizat cu metodele individuale și cu structurile acestora.

• Știți ce diferențiază diferitele metode și ce au în comun.

• Sunteți familiarizat cu domeniile de aplicare a diferitelor metode și le puteți aplica corespunzător în procesul de dezvoltare a produsului.

Concept și Metode

Metodele și modelele procedurale sunt prezentate, discutate și ilustrate folosind exemple din practica reală. Programul alternează între prelegeri și lucru în grup. Sarcinile de grup îi ajută pe participanți să transfere lecțiile învățate în propria practică profesională. Sunt utilizate scurte studii de caz pentru a ilustra relevanța practică a instrumentelor. O atenție deosebită este acordată oportunităților de împărtășire a experiențelor.

Public țintă

Acest training vizează:

• Angajații în dezvoltarea de produse și procese sau în producție,

• Managerii care doresc să obțină o imagine de ansamblu asupra Instrumentelor de bază pentru managementul calității și a modului în care acestea sunt interconectate, astfel încât să poată folosi această expertiză pentru a-și consolida organizația,

• Potențiali auditori de proces și sistem.

Condiții preliminare pentru participare

Cunoștințele de bază despre managementul calității în industria auto constituie un avantaj.

Certificat de calificare

După promovarea evaluarii cunostintelor (Multiple-Choice-Test), veți primi un certificat de calificare emis de VDA QMC


Formular înscriere
TOP